Kinderopvang De Vlindertuin biedt opvang aan kinderen vanaf 8 weken tot 4 jaar oud. Dit gebeurt in groepsverband door bevoegde pedagogisch medewerkers, gediplomeerd conform de CAO Kinderopvang. Wij geloven dat elk kind uniek is, elk met zijn eigen mogelijkheden. Een kind moet zich kunnen ontwikkelen in een omgeving waar het zich veilig en vertrouwd voelt.  Voor een deel van de werkweek vertrouwen ouders de opvoedingsverantwoordelijkheid aan ons toe. De Vlindertuin streeft ernaar dat deze zorg zo veel mogelijk aansluit bij de opvoeding thuis, daarom is open communicatie een voorwaarde voor het werkelijk delen van de opvoeding.